Aanbod

Familieopstellingen in een vaste groep

 

Van Overleven naar Leven”  

 

Verdrongen emoties uit het verleden worden van generatie op generatie doorgegeven. Ze beïnvloeden onbewust jouw handelen en gedrag. Familieopstellingen maken deze oude ladingen, verstrikkingen, angsten zichtbaar. Naar aanleiding van de ingebrachte thema’s kijken we wat er nodig is om de systemische orde te herstellen en vastzittende emoties alsnog te uiten, te doorvoelen en zo te helen.

 

Er komt meer ruimte voor jou, wanneer je alles wat niet van jou is daar kunt laten waar het hoort.

Jouw eigen behoeften worden zichtbaar. Innerlijk-kind stukken krijgen eindelijk liefdevolle aandacht en een luisterend oor.

 

Je bent van harte welkom als je de behoefte voelt om dit verdiepingsproces in jezelf aan te gaan. De groep bestaat uit minimaal 4- en maximaal 8 deelnemers. We komen een aantal ochtenden samen om opstellingen te doen. Elkaars opstellingen meebeleven zorgt voor een verdieping en verrijking van jouw eigen proces. Je hoeft geen ervaring te hebben met familieopstellingen.

 

Wanneer?

Momenteel zijn er geen groepen in Culemborg.

Wel start op 8 maart 2024 een nieuwe vrijdagochtend groep (6x) in Bilthoven. Voor info; www.utrechtfamilieopstellingen.com 

De groepen zijn  van 10.00 -13.00 uur

 

 

Groepsdeelname

€ 0,00

Groepsdeelname

€ 0,00

Individuele opstelling

 

Bij een individuele opstelling neemt de vraagsteller zelf waar wat er op verschillende plekken te voelen is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stoelen of vloerankers of met poppetjes op tafel. Het is ook mogelijk om een opstelling gedeeltelijk in de verbeelding te doen, Meestal ga ik hiertoe over wanneer gaande de opstelling blijkt dat een combinatie met innerlijk kind-werk wenselijk is. Innerlijk kind-werk is een prachtige aanvulling binnen het systemische werk. Het brengt je in contact met weggestopte kind-stukken die heel veel informatie voor jou bevatten. Je leert er contact mee te maken, ernaar te luisteren en zo meer ruimte te maken voor wat jij nodig hebt; ontspanning, rust, plezier, etc.

 

Op donderdagochtenden geef ik individuele opstellingen in Bilthoven samen met Anna Kotzeva bij Utrecht Familieopstellingen. 

Meer informatie hierover vind je op: www.utrechtfamilieopstellingen.com

 

Wil je een individuele opstelling met mij op een ander moment, neem dan contact met mij op via; tineke@familieopstellingenculemborg.nl

 

Individuele Innerlijk Kind Sessie

 

Zo belangrijk als het is om je voorouders te kennen, net zo belangrijk is het om je bewust te zijn van het ‘innerlijk kind’ in jou.

 

Al in de baarmoeder begint het proces van aanpassing aan je omgeving. Je hebt liefde, verzorging en veiligheid nodig voor je groei en overleving. Wanneer het op een van die gebieden hapert, dan voelt dit voor jou als kind als een angst op leven en dood. Je voegt je daarom naar de geldende normen, overtuigingen en verwachtingen van je ouders/verzorgers. Deze aanpassing vergroot namelijk de kans om bij het familiesysteem te horen en te overleven. Met dit soort aanpassingen ga je als kind voorbij aan je eigen behoeften. Dit aanpassingsgedrag helpt ons vele vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen, maar er komt een moment waarop je voelt;

Dit wil ik niet meer! Wie ben ik? Wat zijn mijn behoeften? Ik wil Leven! Etc.

 

In jouw lichaam, je zenuwstelsel en je cel geheugen. zijn alle bewuste- en onbewuste, mooie en pijnlijke ervaringen opgeslagen. Via de Innerlijk Kind meditatie krijg je toegang tot emoties en gebeurtenissen die je als foetus, baby of kind hebt OVERleeft. Je gaat in de meditatie terug naar een verdrongen ervaring van toen en maakt contact met jouw innerlijk kind. Dit contact maken verloopt bij iedereen anders. Het kan via innerlijke kind beelden maar het kan ook abstracter, bijvoorbeeld door de lichamelijke sensaties te volgen die zich tijdens de sessie voordoen. Het gaat erom contact te maken met- en liefdevol aanwezig te zijn bij de pijnstukken die zich op dat moment aandienen. Jarenlang heb je juist deze pijnstukken, bewust of onbewust vermeden. Dit onderdrukken kost heel veel energie.

 

Tijdens de innerlijkkind meditatie leer je je los te maken van de identificatie met het kleine kind in jou. Je voelt tijdens de sessie als volwassene de oude kinderlijke angst, verdriet of eenzaamheid die er op dat moment opkomt. Ook luister je naar de behoeften die onder de emoties tevoorschijn komen. Je geeft ruimte en oprechte aandacht aan dat deel in jou waar je voorheen met een grote boog omheen ging. Tijdens de meditatie worden onbewuste stukken bewust gemaakt. Ze krijgen een stem en kunnen jou precies vertellen wat er in jou leeft. In plaats van je als volwassene te laten overspoelen door de heftige onbewuste, kinderlijke angsten, ben je nu als volwassene aanwezig en beschikbaar voor de pijnlijke kindstukken die zich willen laten zien.

 

Innerlijk kind werk maakt een diepe verbinding met jezelf mogelijk.

 

Energie die jarenlang vastzat kan weer stromen. Je wordt levendiger en flexibeler wanneer je stopt om emoties te onderdrukken. Je ontdekt dat een emotie niets anders is dan energie in beweging die door jou heen beweegt. Het komt op als een golf en gaat weer voorbij. De emotie of het gevoel zelf geeft geen spanning, maar jouw weerstand ertegen. Met het verwelkomen en doorvoelen van jouw onderdrukte (kind)stukken, creëer je meer ruimte voor jouw eigenheid. Hiermee geef je jezelf en jouw omgeving een groot cadeau.

 

Aanmelden voor een sessie graag via; tineke@familieopstellingenculemborg.nl

Waar? Yogastudio Buitenmolenstraat 7, 4101 CJ Culemborg